Barnas Muslimske Verden

www.IslamBarn.no

Zakat - Islams Søyle nr. 3

Den tredje søylen er zakat. På norsk vil den kalles ”den rituelle avgiften”, som sees på som en etisk avgift. Det er innen islam etisk å hjelpe de som trenger hjelp. Dette sees også på som et påbud. I moderne tid er det normalt å gi 2,5 prosent av netto oppsparing, men man kan naturligvis gi mer hvis giver har ønske om, og mulighet til det. Innsamlingen organiseres som oftest gjennom moskeen, men kan også gis direkte til de trengende. Enten om det er i det landet muslimen bor i, eller utenlands.

Koranen sier følgende kategorier som kan ta imot Zakat/Sadaqa:

Almissegavene er for de:

  1. Fattige (Fuqaraa' (poor))
  2. Trengende (Al‑Masaakeen (the poor))
  3. For dem som arbeider med dem, ( those employed to collect (the funds))
  4. For dem hvis hjerter skal forsones, (to attract the hearts of those who have been inclined (towards Islam)/DAWAH)
  5. til frikjøping av slaver
  6. skyldnere,
  7. til fremme av Guds sak (or Allaah's Cause, Lære om Islam, Lære bort om Islam, Dawah, Publisere Islam informasjon)
  8. til veifarende. the wayfarer (a traveller who is cut off from everything);

 Dette er Guds forskrift. Gud vet, er vis.

 ZAKAT Microsoft Excel Kalkulator

 

BEREGNING AV ZAKAT PÅ GULL

Det er mange som lurer på hvordan beregner man gullprisen som man skal betale Zakat på.
Pris på gull og sølv er vanligvis angitt i Aftenposten, målt i ounce (International Troy ounce / t oz) eller kan sjekkes opp hos aksjehandlere som håndterer metaller som Gull.

 

ZAKAT PÅ FORMUE

Hvordan beregnes Zakat hvis man har større gjeld. La oss for eksemplets skyld si at man har 100% gjeld på både hus og bil. La oss i tillegg anta at man ikke eier noe gull og ikke har kapital i banken. Hva blir da overskytende?

Hvis du har tatt et langsiktig gjeld som betjenes med et fast rente+avdrag termin pr måned, så må du betale zakat på liggende kapital.

Eksempel:
Du har 1 mill i gjeld og betjener dette månedlig fra din inntekt.
Du betalte zakat sist Ramadan, og siden da har du ca 2000 kroner ekstra på konto hver måned etter at alle nødvendige utgifter er betalt frem til dette Ramadan (Besparelse over et lunar year).
        
Hvis du eier ingenting annet av verdi. Siden Nisab er på 1555 kroner, dvs du eier mer enn Nisab, må du betale
2,5% av de 2000 kroner du eier.[ Det er ikke Zakat på personlige eiendeler som klær, møbler, bilen, hus, forbruksvarer osv).

Derimot eier du i tillegg eiendeler med verdi f.eks i jordbruksavlinger, andel i en virksomhet, gull, sølv eller dyr, eller verdisaker som samleobjekter osv som du har investert i grunnet kjøp/salg, eller alle verdisaker i din forretning, er du pliktig å betale 2,5 % zakat av det du eier som verdi for alt dette.

 

Beregnes zakat kun ut fra mengden gull man eier, eller også ut av andre verdifulle gjenstander. Det er for eksempel sikkert mange som idag har gjenstander i hjemmene sine som er langt mer verdifulle enn mengden gull. Feks en dyr plasma-tv, eller dyre møbler etc. Hvilke gjenstander skal da legges til grunn for beregning av zakah

Personlige møbler og forbruksvarer er det ikke noe Zakah på.

 

La oss si at man har null 0% lån på et hus. (la oss også anta at dette er et dyrere hus, feks 10 mill). Skal da hele husets verdi legges til grunn ved beregning av zakat, eller er det regler for hvor stor andel av en slik eiendom er pliktig for zakat?

Det er ingen zakat på personlig hus man bor i. Derimot et hus som brukes som et utleieobjekt, dvs business, det må du betale zakat på for hele husets markedsverdi.